Even geduld

Schoenen Anne-Marie Vermeulen icon Schoenen Anne-Marie Vermeulen logo Home Verkennen Over Disclaimer Mijn Account Winkelmandje Checkout Dames Heren Jongens Meisjes Cadeaubon Accessoires Uni

Disclaimer

Voorafgaand: Inleiding en algemene ondernemingsgegevens

Bij BVBA V & V SCARPE (Schoenen Anne-Marie Vermeulen) willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in BVBA V & V SCARPE (Schoenen Anne-Marie Vermeulen) stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande voorafgaande informatie en verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt. Lees deze informatie aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren en doe dat telkens als u een nieuwe bestelling plaatst. BVBA V & V SCARPE (Schoenen Anne-Marie Vermeulen) kan deze voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling. Op de bestelling die u nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden. U kan de tekst afprinten of op de harde schijf van uw computer bewaren.

Ondernemingsgegevens: Schoenen Anne-Marie Vermeulen BVBA V & V SCARPE

Maatschappelijke zetel gelegen te Nieuwpoortstraat 87, 9160 Lokeren

Bedrijfsvestiging gelegen te Brusselsesteenweg 241, 9230 Wetteren

info@annemarievermeulen.be +32(0)9/3693864 BE0563771918 RPR Dendermonde

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van BVBA V & V SCARPE, met als handelsnaam SCHOENEN ANNE-MARIE VERMEULEN, maatschappelijke zetel gelegen te Nieuwpoortstraat 87, 9160 Lokeren BTW 0563771918, RPR Dendermonde, (hierna 'BVBA V & V SCARPE (Schoenen Anne-Marie Vermeulen)') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website ("Klant"). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van BVBA V & V SCARPE (Schoenen Anne-Marie Vermeulen) houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door BVBA V & V SCARPE (Schoenen Anne-Marie Vermeulen) aanvaard zijn. Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjarig bent, mag u deze bestelling niet plaatsen. Dat moet dan gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen, prijswijzigingen en tikfouten voorbehouden. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Tevens niet in de prijs begrepen zijn toeslagen zoals de recupelbijdrage, en de kosten van levering. Deze bijkomende kosten worden in elk geval uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier, dus voor u de bestelling doorgeeft. Lees dit goed na. BVBA V & V SCARPE (Schoenen Anne-Marie Vermeulen) behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden BVBA V & V SCARPE (Schoenen Anne-Marie Vermeulen) niet. BVBA V & V SCARPE (Schoenen Anne-Marie Vermeulen) is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. BVBA V & V SCARPE (Schoenen Anne-Marie Vermeulen) is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. BVBA V & V SCARPE (Schoenen Anne-Marie Vermeulen) heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn. In dat geval heeft de Klant het recht te kiezen of hij van de aankoop afziet dan wel of hij deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Als de Klant niet binnen de week laat weten dat hij de aankoop bevestigt, gaat BVBA V & V SCARPE (Schoenen Anne-Marie Vermeulen) er van uit dat de Klant van de aankoop afziet.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door BVBA V & V SCARPE (Schoenen Anne-Marie Vermeulen). BVBA V & V SCARPE (Schoenen Anne-Marie Vermeulen) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

Artikel 4: Online aankopen

Voor elke van onderstaande betalingsmogelijkheden heeft de Klant een kaartlezer/digipas nodig. Gelieve deze bij de hand te houden. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

Betalen met kredietkaart is veilig. Dit gebeurt via een SSL-beveiligde server die kredietkaartgegevens beveiligd verstuurt. De producten die via deze e-commerce website worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door BVBA V & V SCARPE (Schoenen Anne-Marie Vermeulen). BVBA V & V SCARPE (Schoenen Anne-Marie Vermeulen) is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De verzendingskosten zijn aangegeven bij elk product en als volgt berekend;

De optie om de bestelling online te betalen en in de zaak Schoenen Anne-Marie Vermeulen af te halen is tevens mogelijk gemaakt voor de Klant. Daar ons orderverwerkingssysteem geen rekening kan houden met al deze criteria, is het mogelijk dat de leveringskostprijs hoger of lager is dan deze op de orderbevestiging. Dit wordt u dan binnen de zeven werkdagen medegedeeld. Deze verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd. Het is mogelijk dat de Klant toch een bevestiging heeft ontvangen van een product waarvan de voorraad uitgeput is. Het is ook mogelijk dat de levering door omstandigheden, waarvoor BVBA V & V SCARPE (Schoenen Anne-Marie Vermeulen) geen fout treft, vertraging oploopt. Indien BVBA V & V SCARPE (Schoenen Anne-Marie Vermeulen) niet levert binnen de afgesproken leveringstermijn of - wanneer geen leveringsdatum werd afgesproken - binnen de dertig dagen volgend op uw bestelling, heeft de Klant het recht van de aankoop af te zien en terugbetaling te ontvangen, tenzij het product naar de Klant onderweg is.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan BVBA V & V SCARPE (Schoenen Anne-Marie Vermeulen). De Klant is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform met de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout c.q beschadiging), dient de Klant dit onmiddellijk en uiterlijk binnen een termijn van vijf dagen na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij BVBA V & V SCARPE (Schoenen Anne-Marie Vermeulen). De Klant dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk en uiterlijk binnen een termijn van vijf dagen na ontvangst aan BVBA V & V SCARPE (Schoenen Anne-Marie Vermeulen) terug te sturen onder vermelding van het gebrek. Indien de gestelde termijnen worden overschreden, worden de eventuele zichtbare gebreken aan de goederen geacht te zijn aanvaard door de Klant.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door BVBA V & V SCARPE (Schoenen Anne-Marie Vermeulen) was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven de exclusieve eigendom van BVBA V & V SCARPE (Schoenen Anne-Marie Vermeulen) tot op het moment van gehele betaling door de Klant, zowel in hoofdsom, intresten als kosten, en de eventuele bijkomende prestaties. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van BVBA V & V SCARPE (Schoenen Anne-Marie Vermeulen) te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij BVBA V & V SCARPE (Schoenen Anne-Marie Vermeulen). De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag (i) van de sluiting van de overeenkomst of (ii) waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant ons, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of email) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. De klant dient deze verklaring toe te sturen naar V & V SCARPÉ BVBA (met commerciële benaming schoenen Anne-Marie Vermeulen), met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Nieuwpoortstraat 87 (KBO-nummer 0563.771.918).

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om voor de Klant om zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als de klant de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van zijn keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij mogen evenwel wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of de klant heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De terugbetaling gebeurd met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij hij uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. De klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld terug te zenden of te overhandigen. Bij deze terugzending dient hij vermelding te maken van het betreffende artikelnummer, de producten en de hoeveelheid. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen verstreken is.

De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de BVBA V & V SCARPE (Schoenen Anne-Marie Vermeulen) klantendienst waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan BVBA V & V SCARPE (Schoenen Anne-Marie Vermeulen).

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant BVBA V & V SCARPE (Schoenen Anne-Marie Vermeulen) zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar.

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van BVBA V & V SCARPE (Schoenen Anne-Marie Vermeulen) is bereikbaar op het telefoonnummer +32(0)93693864, via e-mail op info@annemarievermeulen.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties in geval van niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover BVBA V & V SCARPE (Schoenen Anne-Marie Vermeulen) beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag (berekend vanaf de vervaldag van de factuur tot de datum van algehele betaling). Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur, onverminderd het recht van BVBA V & V SCARPE (Schoenen Anne-Marie Vermeulen) om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

 

Artikel 11: Privacy

Ingeval persoonlijke gegevens en informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan ons gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing, kan u zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds tot ons richten via de bovenvermelde coördinaten.

Wij behandelen de door u op onze vraag verstrekte gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Elke commentaar en reactie die de gebruiker ongevraagd en uit eigen beweging aan ons bezorgt, zal als niet-vertrouwelijk behandeld worden. Wij behouden ons het recht voor deze commentaar en reactie naar eigen goeddunken te gebruiken, voor welk doel ook, behoudens de beperkingen opgelegd in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijk levenssfeer.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Zijn paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, BVBA V & V SCARPE (SCHOENEN ANNE-MARIE VERMEULEN) heeft geen toegang tot zijn paswoord. BVBA V & V SCARPE (SCHOENEN ANNE-MARIE VERMEULEN) houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@annemarievermeulen.be

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Partijen verbinden zich ertoe om te goeder trouw te onderhandelen over de vervanging van een vernietigde clausule door een clausule die zoveel mogelijk aansluit bij het resultaat dat de vernietigde clausule beoogde.

Het nalaten op gelijk welk moment door BVBA V & V SCARPE (Schoenen Anne-Marie Vermeulen) om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van BVBA V & V SCARPE (Schoenen Anne-Marie Vermeulen). Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. BVBA V & V SCARPE (Schoenen Anne-Marie Vermeulen) kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

 

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Ingeval van een geschil, zullen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde of het Vredegerecht van het kanton Lokeren, zijnde de plaats waar onze maatschappelijke zetel gevestigd is, bevoegd zijn.

Indien een onderdeel van deze voorwaarden, die de overeenkomst tussen partijen uitmaken, om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet zou kunnen voortbestaan.

 

- Bijlage: Modelformulier voor herroeping

(Versie daterend van februari 2017)

 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING (Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan V & V SCARPE BVBA (met commerciële benaming schoenen Anne-Marie Vermeulen) Brusselsesteenweg 241 - 9230 Wetteren

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering (*) van de volgende dienst herroep/herroepen (*):

.................................................................................................................................................................

- Besteld op/Ontvangen (*) op:

................................................................................................................................................................

- Naam/Namen (*) consument(en):

................................................................................................................................................................

- Adres consument(en):

................................................................................................................................................................

- Datum:

................................................................................................................................................................

- Handtekening van consument(en):

...............................................................................................................................................................

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 

Gebruiksvoorwaarden van deze website (disclaimer) BVBA V & V SCARPE (Schoenen Anne-Marie Vermeulen), met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Nieuwpoortstraat 87 (KBO-nummer: 0563.771.918), e-mail: info@annemarievermeulen.be, telefoonnummer: +32(0)93693864), hierna te noemen "we" of "ons", beheert deze website.


LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG VOOR U GEBRUIK MAAKT VAN DEZE WEBSITE. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE AANVAARDT DE GEBRUIKER UITDRUKKELIJK DE HIERNA VOLGENDE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

 

1. Producten, inhoud en specificaties

Alle functionaliteiten, inhoud, specificaties, producten en prijzen van producten en diensten beschreven of afgebeeld op deze website kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Bepaalde gewichten, maten en vergelijkbare beschrijvingen zijn benaderingen en dienen alleen ter informatie. We doen al het redelijk mogelijke om de kenmerken van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, zo ook de kleuren; de kleur die u ziet is echter afhankelijk van uw computer en we kunnen niet garanderen dat uw computer de kleuren juist weergeeft. Indien op een bepaald moment producten of diensten op deze website staan, biedt dit geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn. Het is uw verantwoordelijkheid te voldoen aan alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wetgeving (waaronder begrepen wetten met betrekking tot minimumleeftijdeisen) met betrekking tot bezit, gebruik en verkoop van enig item aangeschaft via deze website. Door een bestelling te plaatsen gaat u ermee akkoord de bestelde producten uitsluitend op een wettelijke manier te gebruiken.

 

2. Nauwkeurigheid van gegevens

We trachten te waarborgen dat de informatie op deze website volledig, nauwkeurig en actueel is. Ondanks onze inspanningen kan de informatie op deze website van tijd tot tijd onjuist, onvolledig of verouderd zijn. We geven geen garantie met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van enige informatie van deze website. Producten op deze website kunnen bijvoorbeeld niet verkrijgbaar zijn of afwijken van de beschreven kenmerken.

 

3. Gebruik van deze website

Het ontwerp van deze website, met inbegrip van logo’s, de lay-out, de iconen, afbeeldingen, foto’s, filmbeelden, audioclips, berekeningen, informatie, digitale downloads, software en ander materiaal dat inhoud geeft aan deze website, is onze uitsluitende eigendom of wordt door ons gebruikt met toestemming van de eigenaar. Deze zijn beschermd door het auteursrecht, (handels)merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten en mogen uitsluitend worden gebruikt zoals beschreven in deze voorwaarden of met onze voorafgaande schriftelijk toestemming.

Ongeautoriseerd gebruik van de informatie of het materiaal op deze website is in strijd met de intellectuele eigendomsrechten en voorschriften. Het is u niet toegestaan de informatie of het materiaal op deze website op enige wijze te wijzigen, reproduceren, publiceren of op enige andere wijze te verspreiden of publiek te maken, ongeacht welk doel, dit alles op straffe van schadevergoeding en het beëindigen van uw recht op toegang. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid en elke schade ingevolge niet toegelaten verbruik of verspreiding van de hand.

U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw account en wachtwoord en voor beperking van de toegang tot dergelijke gegevens en tot uw computer. De verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord ligt uitsluitend bij u. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, wij hebben dus geen toegang tot uw paswoord.

De gebruiker zal ons vrijwaren tegen iedere vordering die door een derde zou worden ingesteld op basis van verkeerde informatie die door de gebruiker zou worden verstrekt op basis van onze website en het gebruik ervan.

Elk misbruik bij het gebruik van deze website, niets uitgezonderd, kan aanleiding geven tot het beëindigen van uw recht op toegang, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

 

4. Merkenrecht

Bepaalde handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken en logo’s die worden gebruikt of weergegeven op deze website zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken van ons en aan ons gelieerde ondernemingen. Overige handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken die worden gebruikt of weergegeven op deze website zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken van hun respectieve eigenaren. Niets op deze website verleent enige licentie of enig recht, impliciet of anderszins, op het gebruik van handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken of logo’s weergegeven op deze website, zonder onze schriftelijke toestemming of die van de derde partij eigenaar.

 

5. Links naar deze website

Het is niet toegestaan een link van een andere website naar een pagina op deze website te creëren of in stand te houden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan deze website of enig materiaal weergegeven op deze website in een kader of iets dergelijks op een andere website te plaatsen of te tonen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Eventuele toegestane links naar deze website dienen te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

 

6. Links naar derde partijen

Deze website kan links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van ons of aan ons gelieerde ondernemingen of door ons of aan ons gelieerde ondernemingen worden beheerd of geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Wanneer u deze links gebruikt, verlaat u deze website. Noch wij, noch aan ons gelieerde ondernemingen zijn verantwoordelijk voor enige informatie, inhoud of materiaal op enige andere website of toegankelijk vanaf enige andere website. Noch wij, noch aan ons gelieerde ondernemingen geven garanties met betrekking tot enige andere website of enige informatie, inhoud of materiaal op of toegankelijk vanaf dergelijke websites, of resultaten die u verkrijgt door het gebruik van dergelijke websites. Indien u besluit enige andere site te bezoeken via een link van of naar deze website, doet u dit geheel op eigen risico.

 

7. Gebruikersgegevens

Ingeval persoonlijke gegevens en informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke

levenssfeer. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan ons gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing, kan u zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds tot ons richten via de bovenvermelde coördinaten. Wij behandelen de door u op onze vraag verstrekte gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Elke commentaar en reactie die de gebruiker ongevraagd en uit eigen beweging aan ons bezorgt, zal evenwel als niet-vertrouwelijk behandeld worden. Wij behouden ons het recht voor deze commentaar en reactie naar eigen goeddunken te gebruiken, voor welk doel ook, behoudens de beperkingen opgelegd in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijk levenssfeer.

BVBA V & V SCARPE (SCHOENEN ANNE-MARIE VERMEULEN) houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@annemarievermeulen.be

 

8. Herziening van deze voorwaarden

Wij kunnen deze voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers herzien door ze op deze website te actualiseren. Wettelijke kennisgevingen of voorwaarden op bepaalde pagina’s van deze website kunnen derogeren aan zekere bepalingen in deze voorwaarden. Het verder gebruik van de website zal aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

 

9. Beperking van de aansprakelijkheid

Wij kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor onder meer de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, de inhoud van de website, de verandering van deze inhoud, de onderbreking of op de stopzetting van de website, dan wel de slechts beperkte toegang tot de website.

Evenmin geven wij geen garantie voor het feit dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, noch voor het feit dat de koppelingen via deze website naar andere websites, vrij zouden zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, en wijzen desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand.

De verwijzing (link) naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie (onder meer voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites.

In geen geval zijn wij of aan ons gelieerde ondernemingen, managers, medewerkers, aandeelhouders, agenten, rechtsopvolgers, rechtverkrijgenden, retail partners of enige andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of beheer van deze website, aansprakelijk tegenover een partij voor enige schadeclaim – welke ook – voortvloeiend uit het gebruik van of het onvermogen tot gebruik van deze website, enige websites gelinkt aan deze website of materiaal, informatie of diensten op dergelijke websites, ongeacht of deze gebaseerd is op een garantie, contract, onrechtmatige daad of andere wettelijk grond en ongeacht of u bent gewaarschuwd voor dergelijke schade.

In geval van een probleem met de producten of diensten die u heeft aangeschaft via deze website, kan u alleen de producent of leverancier van deze producten of diensten aanspreken, overeenkomstig de garantievoorwaarden van de betreffende producent of leverancier. Wij kunnen hiervoor in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld.

Het recht op retournering of terugbetaling met betrekking tot deze producten of diensten zal ontstaan conform de richtlijnen voor retournering en terugbetaling zoals op deze website vermeld.

 

10. Relatie met de algemene verkoopsvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden doen geenszins afbreuk aan onze algemene verkoopsvoorwaarden, waarmee ze één geheel uitmaken. Door gebruik te maken van deze site aanvaardt de gebruiker eveneens onze algemene verkoopsvoorwaarden.

 

11. Rechtskeuze en bevoegdheid

Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele andere overeenkomsten tussen u en ons, mocht er sprake zijn van onderlinge tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid. Op deze voorwaarden en de interpretatie ervan is het Belgische recht van toepassing, zonder geldigverklaring van de conflictregels daarvan. Een gedrukt exemplaar van deze voorwaarden zal bewijskracht hebben in juridische en administratieve procedures gebaseerd op of gerelateerd aan deze voorwaarden in dezelfde mate en onder dezelfde condities als andere zakelijke documenten en gegevens die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn gegenereerd en onderhouden.

Ingeval van een geschil, zullen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde of het Vredegerecht van het kanton Lokeren bevoegd zijn, zijnde de plaats waar onze maatschappelijke zetel gevestigd is.

 

12. Beëindiging

U of wij kunnen uw account of gebruik van deze website te allen tijde beëindigen, zonder opgave van reden. U bent persoonlijk aansprakelijk voor eventuele bestellingen die u heeft geplaatst of kosten die u heeft gemaakt voorafgaand aan de beëindiging. We behouden het recht voor enig onderdeel van deze website op elk gewenst moment te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, zonder opgave van reden.

Deze versie dateert van februari 2017

 

INSTRUCTIES BIJ VERKOOP OP AFSTAND 

Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag (i) van de sluiting van de overeenkomst of (ii) waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of email) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U dient deze verklaring toe te sturen naar V & V SCARPÉ BVBA (met commerciële benaming schoenen Anne-Marie Vermeulen), met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Nieuwpoortstraat 87 (KBO-nummer 0563.771.918). Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij mogen evenwel wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De terugbetaling gebeurd met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld terug te zenden of te overhandigen. Bij deze terugzending dient u vermelding te maken van het betreffende artikelnummer, de producten en de hoeveelheid. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen verstreken is. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

- Bijlage: Modelformulier voor herroeping

(Versie daterend van februari 2017)

 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan V & V SCARPE BVBA (met commerciële benaming schoenen Anne-Marie Vermeulen) Brusselsesteenweg 241 - 9230 Wetteren

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering (*) van de volgende dienst herroep/herroepen (*):

.................................................................................................................................................................

- Besteld op/Ontvangen (*) op:

................................................................................................................................................................

- Naam/Namen (*) consument(en):

................................................................................................................................................................

- Adres consument(en):

................................................................................................................................................................

- Datum:

................................................................................................................................................................

- Handtekening van consument(en):

...............................................................................................................................................................

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Externe links disclaimer

www.softtouch.eu website kan links bevatten naar externe websites die niet worden aangeboden of onderhouden door of op enige wijze zijn gelieerd aan SoftTouch.

Houd er rekening mee dat de SoftTouch de nauwkeurigheid, relevantie, tijdigheid of volledigheid van informatie op deze externe websites niet garandeert.

 

ODR : http://ec.europa.eu/consumers/odr

-- 

Laatst bijgewerkt: 03 oktober 2018

Brusselsesteenweg 241B-9230 Wetteren, Belgiuminfo@annemarievermeulen.beSchoenen Anne-Marie Vermeulen+32(0)9 369 38 64BE 0563.771.918 Wandelschoenen Steunzool Breedte maten Grote maten Contact